e‌BPM
تفاوت پروژه و فرایند

پروژه چیست؟

راهنمای PMBOK پروژه را این گونه شرح می‌دهد:

«پروژه یک تلاش موقت برای ایجاد یک محصول، سرویس یا نتیجه منحصر به فرد است.»

تعریف پروژه

در تعریف پروژه لازم است دو نکته زیر مد نظر قرار بگیرد:
 • موقتی است و شروع و پایان ‌تعریف ‌شده دارد.
 • منحصر به فرد است و تعهدی جدید در یک زمینه جدید محسوب می‌شود.

ویژگی‌های پروژه

 • رویه، محصول یا سرویسی است که قبلاً وجود نداشته و می خواهد ارزش‌های جدیدی ایجاد کند.
 • یک‌هدف برای دستیابی دارد و زمانی یک پروژه را می‌توان پایان یافته می‌دانست که آن هدف محقق گردد.
 • به سیستم‌ها و ساز و کارهای جدید نیاز دارد.
 • عملکرد، هزینه و زمان آن نامعلوم است.
 • وقتی که برای بار اول مورد استفاده قرار می گیرد، ریسک بالاتری دارد.

مثال پروژه

استقرار نرم افزار مالی برای سهولت انجام فعالیت‌های حوزه مالی که شروع و پایان مشخصی دارد، یک پروژه محسوب می‌گردد.
تفاوت پروژه و فرایند

فرایند چیست؟

فرآیند، عبارت است از انجام مداوم فعالیت‌هایی که منجر به تولید نتایج می‌شود و ارائه سرویس‌هایی که به ماندگاری کسب و کار کمک می‌کنند. فرآیندها مراحل سازمان یافته‌ای دارند. طبیعتاً فرآیند‌ها دائمی هستند و شامل تمام نقش های یک کسب و کار عادی می‌شوند. به بیان دیگر فرآیند مجموعه‌ای از یک سری فعالیت‌های مرتبط با هم که که در هر مرحله با مصرف یک یا چند منبع ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌نماید این خروجی‌هابه عنوان ورودی‌ها ی سایر فرآیندها ارائه می‌گردد تا درنهایت به نتیجه نهایی یا یک هدف مشخص دست یابد.


تفاوت سیستم با فرایند


تعریف فرایند

فرایند‌ها، تکرار شونده و ادامه‌دار هستند. می‌توان گفت هر فرایند ورودی‌ها و خروجی‌های مشخصی دارد و به صورت یک چرخه مدوّن از عملیات اجرایی هستند.

ویژگیهای فرآیند

 • به منظور ماندگاری کسب و کار مراحل، محصولات یا سرویس‌ها تکرار می‌شوند.
 • دارای ‌اهداف چندگانه‌ هستند و این اهداف دائماً وضع می‌شوند.
 •  عملکرد، هزینه و زمان آن مشخص است.
 • از سیستم‌هایی که قبلاً ایجاد شده‌، استفاده می‌شود.
 • در فرآیندها، در درجه اول وضع موجود حفظ می‌شود و در مراحل بعد اقدامات برای پیشرفت کار انجام می‌شود.
 •  فرآیندها تغییری ایجاد نمی‌کنند، اما برای نگهداری و پایداری سیستم ضروری هستند.
 • فرآیند‌ها برای پشتیبانی روزانه کسب و کار، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مثال فرایند

برای نمونه، محاسبه و پردازش حقوق و دستمزد که شامل فعالیت‌هایی از قبیل محاسبه مزایا، کسورات، بررسی ساعات تردد، محاسبه بیمه، مالیات و غیره است و این فعالیت‌ها بر اساس برنامه زمانی مرتبی بین واحدهای منابع انسانی و مالی در گردش هستند، یک فرایند محسوب می‌شود.

مدیریت فرایند

رویکردی مدیریتی است که فرایند کسب‌وکار را به‌ عنوان دارایی تلقی می‌کند. بدین منظور، کسب‌وکار باید به تحلیل، طراحی، کنترل و بهبود مستمر فرایندهای کسب‌وکار بپردازد.
 اگر کسب و کار به دنبال بهینه‌سازی و بهبود فرایند هست، این امر می‌تواند طی یک ابتکار عمل و از طریق یک پروژه محقق گردد. یک پروژه یک ابتکار موقت با یک زمان شروع و پایان نهایی تعریف شده، همراه با یک دامنه و منابع مشخص است.
ایجاد این تغییرات به یک پروژه با حمایت مالی، منابع، یک برنامه روشن و یک رویکرد منظم برای اجرای و مدیریت نیاز دارد. این رویکرد شامل مدیریت پروژه است، یعنی استفاده از دانش و منابع برای توسعه دامنه و برنامه پروژه که اقدامات لازم را انجام داده و نیازهای ذینفعان را برآورده سازد.

مدیریت فرایند کسب و کار


فرایند مدیریت پروژه

مدیریت پروژه خود یک گروه فرآیند تعریف شده و تکرار شونده است. این روش و فرایند روشنی برای مدیریت و اجرای تغییرات در سازمان است.
در نهایت، مدیریت پروژه خود شامل فرآیندهایی است. مدیریت صحیح پروژه با استفاده از اصول و رویه مشخص برای مدیریت تغییرات سازمانی و ابتکارات جدید به نتیجه‌گیری موفقیت‌آمیز می‌انجامد. این فقط یک فرایند بسیار خاص و با دقت طراحی شده است که به منظور تکرار و اجرای هر زمان که کسب و کار شما در حال ایجاد یک تغییر اساسی و انجام کار جدید است برای اولین بار طراحی شده است. فرایند اجرای آن تغییرات ، مدیریت پروژه نامیده می‌شود و هر تغییر باید به عنوان یک پروژه مدیریت شود.
تفاوت پروژه و فرایند

شباهت‌ پروژه و فرایند

 • توسط نیروی انسانی انجام می‌شوند.
 • نیاز به برنامه‌ریزی، کنترل و اجرا دارند.
 • محدودیت منابع دارند.

تفاوت پروژه و فرایند

 • فرایند یک جریان مداوم است، اما پروژه یک تلاش موقت محسوب می‌شود.
 •  فرایند یک کار تکراری است، اما پروژه یک کار جدید است.
 •  فرایند دارای خروجی تکرار شونده است، اما پروژه خروجی منحصر به فرد دارد.
 • در فرایند وقتی به یک هدف می ‌رسیم اهداف جدید برمی گزینیم، اما پروژه با رسیدن به هدف پایان می‌پذیرد.

پروژه در مقابل فرایند

درک لیدو، نویسنده و استاد، پروژه‌ها و فرایندها را به روشی آسان تعریف کرده است. لیدو در کتاب خود با عنوان Startup Leadership، می‌گوید که پروژه‌ها کارهایی هستند که قبلاً هرگز انجام نداده‌اید، در حالی که فرایندها کارهایی هستند که مرتباً انجام می‌دهیم. یک پروژه در مورد ایجاد مسئله جدید یا اجرای یک تغییر است، در حالی که فرایندی برای ایجاد ارزش با انجام مکرر یک کار در نظر گرفته شده است.

در یک پروژه، ذینفعان که وظیفه و منابع خود را به همراه توافق تیم پروژه می توانند تغییر دهند اهداف و برنامه ها تغییر می‌کنند. فرآیندها گردش کار وضع موجود است و آنها فقط با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری قابل تغییر هستند. در عمل، برای هر فرایند موثر در کسب و کار، یک پروژه به منظور بهبود یا تغییر آن فرایند لازم است.


بهبود فرایند

جمع‌بندی تفاوت پروژه و فرایند

در بحث تفاوت پروژه و فرایند می‌توان به این نکته اشاره کرد که پروژه‌ها برای ایجاد تغییر در نظر گرفته شده‌اند. در مقابل، فرایندها برای مقاومت در برابر تغییر طراحی شده‌اند زیرا آنها یک گردش کار قابل تکرار را ایجاد می‌کنند که همیشه باید دنبال شود و به طور مستمر با تکنیک‌های مدیریت فرایند و در صورت لزوم طی پروژه‌ای بهبود یا بازطراحی گردد.
آرمان طلاپا

آرمان طلاپا

آرمان طلاپا هستم. کارشناس ارشد صنایع گرایش مدیریت مهندسی و تحلیلگر فرایندهای کسب‌وکار در گروه eBPM

اضافه کردن نظر