e‌BPM

دوره آموزشی مدل‌سازی تصمیم و فرایند کسب‌وکار شامل دو بخش کلی ۱- مفاهیم مدل‌سازی فرایند کسب‌وکار و اجزاء استاندارد BPMN ۲- مفاهیم مدل‌سازی تصمیم و استاندارد DMN می‌باشد. در گام نخست مخاطبان دوره، مفاهیم حوزه...

نظر به کمبود محتوای آکادمیک و آموزشی مناسب و درخور توجه جهت استفاده کارشناسان، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه فرایندهای کسب‌وکار، کتاب «مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار با استاندارد BPMN» پس از دو سال زحمت نویسندگان...

آخرین اخبار

برگزاری روز چهارم دوره آموزشی سازمان فضایی ایران با موضوع کاربری نرم‌افزار Visual Paradigm

با توجه به فعالیت‌های گوناگونی که در زمینه فناوری فضایی و مسایل مربوط به فضا در سراسر دنیا در حال انجام است، ضرورت ایجاد سازمانی واحد در کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر و نیازی غیرقابل انکار جلوه می‌کرد. فناوری فضایی، خوشبختانه از سال‌های پیش مورد توجه...

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم حوزه مدیریت فرآیند کسب‌وکار برای شبکه کارآفرینی کارما – بنیاد کرامت

شبکه کارآفرینی کارما یک استارت‌آپ جوان و چابک در زمینه تامین سرمایه جمعی و کارآفرینی راه‌اندازی شده است. بنیاد کرامت آستان قدس رضوی (ع) بزرگترین حامی این مجموعه می‌باشد. راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و تسهیل در روند شکل‌گیری آن‌ها بزرگترین هدف این...

برگزاری روز سوم دوره آموزشی سازمان فضایی ایران با موضوع استاندارد مدلسازی فرآیند BPMN2.0.2

با توجه به فعالیت‌های گوناگونی که در زمینه فناوری فضایی و مسایل مربوط به فضا در سراسر دنیا در حال انجام است، ضرورت ایجاد سازمانی واحد در کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر و نیازی غیرقابل انکار جلوه می‌کرد. فناوری فضایی، خوشبختانه از سال‌های پیش مورد توجه...

آغاز دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، استاندارد مدلسازی فرآیند BPMN2.0.2 و نرم‌افزار ویژوال پارادایم برای مدیران و کارشناسان سازمان فضایی ایران

با توجه به فعالیت‌های گوناگونی که در زمینه فناوری فضایی و مسایل مربوط به فضا در سراسر دنیا در حال انجام است، ضرورت ایجاد سازمانی واحد در کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر و نیازی غیرقابل انکار جلوه می‌کرد. فناوری فضایی، خوشبختانه از سال‌های پیش مورد توجه...

آخرین ویدیوها

یادداشت علمی

تعریف بهبود فرایند کسب‌وکار: رقابت امروز را فراموش نکنید!

امروزه شناخت بهبود فرایند کسب‌وکار به معنی نه تنها داشتن مزیت سازمانی(مزیت رقابتی) نسبت به سایر رقبا است. بلکه باید آن را برای سازمان ضروری دانست. دیگر نمی‌توان بدون آنکه جریان‌های ارزش افزوده(زنجیره ارزش افزوده) شرکت یا سازمان را بهبود داد، در...

مهندسی نرم‌افزارهای کامپیوتری (CASE)

معرفی بخش واژگان تخصصی بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم...

معرفی عوامل موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (قسمت چهل‌ویکم)

موضوع این هفته نیز در ادامه‌ی بررسی موضوع عوامل تاثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، به این موضوع اختصاص داده‌ شده است. در سال ۲۰۱۳، روهلوف (Rohloff, M.) رویکردی برای پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب‌وکار در سازمان‌های بزرگ ارائه کرد. در...

هشت مرحله بهبود فرایند عملی، PPI را یاد بگیرید

 بهبود فرایند عملی یا  (PPI (Practical Process Improvement یک متدولوژی است که روشی شهودی و عملی را برای بهبود فرایندها در یک شرکت از طریق مشارکت همه کارمندان تشکیلات با روشی جذاب ارائه می‌کند.  این فرایند به قدری ساده است که بسیاری می‌گویند می‌توان...

تولید یکپارچه بوسیله سیستم‌های نرم‌افزاری (CIM)

معرفی بخش واژگان تخصصی بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم...

نمودار علت – معلولی (Cause-Effect Diagram)

معرفی بخش واژگان تخصصی بخش “واژگان تخصصی” به تعریف کلمات، اختصارات و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در جامعه فرایند کسب‌وکار به‌صورت مکرر استفاده شده یا به آنها ارجاع داده می‌شود. البته همانطور که بازار فرایندهای کسب‌وکار در حال تکامل است، این واژگان هم...

معرفی کتاب

بانک نقشه فرایندی

فرایند فروش خودرو و زیرفرایندهای مربوط

مدل فرایند کسب‌وکار، ارائه انتزاعی از یک فرایند واقعی است که هدف مشخصی از مدل‌سازی را دنبال می‌کند. مدل‌های فرایندی، زبان مشترک میان تمام نقش‌های شرکت‌کننده در پروژه مدیریت فرایند را فراهم می‌آورند. سادگی یا پیچیدگی مدل‌ها بستگی به هدف مدل‌سازی دارد...

فرایند افتتاح حساب در بانک

مدل فرایند کسب‌وکار، ارائه انتزاعی از یک فرایند واقعی است که هدف مشخصی از مدل‌سازی را دنبال می‌کند. مدل‌های فرایندی، زبان مشترک میان تمام نقش‌های شرکت‌کننده در پروژه مدیریت فرایند را فراهم می‌آورند. سادگی یا پیچیدگی مدل‌ها بستگی به هدف مدل‌سازی دارد...

کتابخانه الکترونیکی

محصولات

مشتریان ما